Płatności

 4 jednostki treningowe w miesiącu – 100 zł

 8 jednostek treningowych w miesiącu 200 zł

 1 trening personalny – do uzgodnienia z prowadzącym

Regulamin opłat:

 

  1. Opłaty należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry, gotówką u prowadzącego
  2. Jeśli zawodnik nie był obecny na zajęciach, nie może żądać zmniejszenia opłaty, bądź jej częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć. (Wyjątkiem może być choroba lub kontuzja zawodnika/zawodniczki )
  3. W przypadku mniejszej ilości odbytych treningów opłata ta nie zostaje pomniejszona.