Płatności

 4 jednostki treningowe w miesiącu – 100 zł

 8 jednostek treningowych w miesiącu 200 zł

 1 trening personalny – do uzgodnienia z prowadzącym

Regulamin opłat:

 

  1. Opłaty należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca
  2. Jeśli zawodnik nie był obecny na zajęciach, nie może żądać zmniejszenia opłaty, bądź jej częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć. (Wyjątkiem może być choroba lub kontuzja zawodnika/zawodniczki )
  3. W przypadku mniejszej ilości odbytych treningów opłata ta nie zostaje pomniejszona.